Σεισμική δραστηριότητα στην Δ. Μακεδονία
www.xromio.gr

Ημερομηνία Ώρα καταγραφής UTC Θέση Εστιακό βάθος Ένταση Ρίχτερ Περιοχή
21 OCT 2017 12:10:02.8 40.640N 21.706E 0.50km 2.2 Δυτική Μακεδονία
14 OCT 2017 22:52:13.6 40.814N 21.365E 18.70km 2.0 Δυτική Μακεδονία
14 OCT 2017 10:23:59.9 40.824N 21.302E 15.60km 2.9 Δυτική Μακεδονία
13 OCT 2017 02:30:32.7 40.646N 21.706E 15.00km 2.2 Δυτική Μακεδονία
11 OCT 2017 06:22:39.3 40.631N 21.730E 0.00km 3.3 Δυτική Μακεδονία
27 SEP 2017 17:25:16.2 40.648N 21.708E 0.00km 3.3 Δυτική Μακεδονία
27 SEP 2017 16:58:57.4 40.651N 21.678E 13.50km 2.6 Δυτική Μακεδονία
27 SEP 2017 16:36:13.3 40.639N 21.689E 4.70km 2.4 Δυτική Μακεδονία
25 SEP 2017 22:56:12.9 40.026N 21.488E 8.60km 2.2 Δυτική Μακεδονία
24 SEP 2017 04:32:08.9 40.462N 21.615E 0.30km 2.4 Δυτική Μακεδονία
21 SEP 2017 04:57:51.1 40.465N 21.164E 15.90km 2.0 Δυτική Μακεδονία
19 SEP 2017 07:36:13.5 40.655N 21.683E 14.10km 2.2 Δυτική Μακεδονία
18 SEP 2017 06:06:54.8 40.637N 21.713E 0.00km 2.7 Δυτική Μακεδονία
06 SEP 2017 20:26:01.3 40.177N 21.665E 0.10km 2.2 Δυτική Μακεδονία

Πηγή geophysics.geo.auth.gr