Σεισμική δραστηριότητα στην Δ. Μακεδονία
www.xromio.gr

Ημερομηνία Ώρα καταγραφής UTC Θέση Εστιακό βάθος Ένταση Ρίχτερ Περιοχή
17 JUN 2017 01:58:35.1 40.142N 21.612E 5.50km 2.7 Δυτική Μακεδονία
17 JUN 2017 01:34:41.9 40.143N 21.609E 5.40km 2.2 Δυτική Μακεδονία
13 JUN 2017 13:02:59.7 40.281N 21.147E 17.50km 2.8 Δυτική Μακεδονία
30 MAY 2017 09:30:36.5 40.839N 21.392E 1.70km 2.2 Δυτική Μακεδονία
19 MAY 2017 08:06:31.4 40.480N 21.522E 20.00km 2.0 Δυτική Μακεδονία
10 MAY 2017 10:17:46.6 40.253N 22.032E 0.70km 2.4 Δυτική Μακεδονία
06 MAY 2017 06:15:43.1 40.236N 21.551E 11.60km 3.8 Δυτική Μακεδονία
06 MAY 2017 01:25:32.1 40.242N 21.549E 6.10km 3.5 Δυτική Μακεδονία
03 MAY 2017 08:16:45.7 40.765N 21.240E 13.80km 2.2 Δυτική Μακεδονία
27 APR 2017 19:43:59.7 40.558N 21.700E 0.10km 2.1 Δυτική Μακεδονία
26 APR 2017 14:20:16.2 39.979N 21.298E 11.70km 2.1 Δυτική Μακεδονία
22 APR 2017 12:19:20.3 40.635N 21.408E 20.00km 2.0 Δυτική Μακεδονία
22 APR 2017 11:41:05.7 40.621N 21.407E 17.00km 2.0 Δυτική Μακεδονία
08 APR 2017 03:14:54.5 40.767N 21.195E 8.90km 2.5 Δυτική Μακεδονία
05 APR 2017 10:33:46.7 40.141N 21.633E 4.60km 2.2 Δυτική Μακεδονία
04 APR 2017 21:14:00.6 40.154N 21.628E 3.80km 2.3 Δυτική Μακεδονία
29 MAR 2017 11:29:23.8 40.397N 21.848E 18.10km 2.2 Δυτική Μακεδονία

Πηγή geophysics.geo.auth.gr